klammer/profil aratron

Klammersystem och profiler för flexibla konstruktioner

Våra profiler från Rose+Krieger spar mycket funderande då systemet bygger på kapade strävor som sedan monteras ihop utan någon borrning, fräsning eller gängning. Systemet blir därför väldigt enkelt att bygga samman då inga andra specifikationer än längder erfordras. Standardförbindningarna sitter dolda i T-spåren och lämnar dessutom spåren fria ända in i hörnet för montage av andra detaljer.

Klammersystem är ett mycket rationellt sätt att sätta samman ett stativ eller en upphängningsanordning för någon form av utrustning där man enkelt vill kunna lossa, flytta och justera läge i både längd/höjd och vinkel. Kännetecknande är en mycket hög stabilitet. Rören man nyttjar är oftast runda precisionsstålrör.