Kategorier Senaste nytt
  • Linjärmotorenhet LMSSA - komplett för snabb driftsättning!

    Nu introducerar vi LMSSA linjärmotorenheter från HIWIN Microsystem i Taiwan. Linjärmotorenheterna levereras som ett komplett linjärsystem, inklusive servodriver och kablage, vilket förenklar inbyggnaden och driftsättningen.

  • Tillgänglighet och status med anledning av COVID-19

    Just nu är det mycket som är upp och ned i världen under pågående Corona-pandemi. Vi finns på plats! Läs mer om vår tillgänglighet och de åtgärder vi vidtagit med anledning av COVID-19.

  • Välkommen till Aratrongänget, Liban!

    Äntligen är Liban på plats hos oss och vi är superglada att hälsa honom välkommen! Liban, som kommer från en utbildning vid KTH Maskinteknik, tar plats som utesäljare inom ställrörelse och stärker vår organisation ytterligare. Varmt välkommen till oss och vi hoppas att du kommer att trivas fint!

18 December 2018 | Aratron

Vårt dagliga kvalitets- och miljöarbete

Har du funderat på hur vi på Aratron arbetar med kvalitet och miljö? Som du kanske vet är vi certifierade enligt såväl ISO 9001:2015 som ISO 14001:2015 och vi tänkte berätta lite om vad vi gör rent konkret för att leva upp till dem.

Vi börjar med miljöarbetet och hur vi tänker kring miljöanpassning av våra produkter. En relativt vanlig fråga är om miljöhänsyn fördyrar produkten. Svaret är att det inte finns något motsatsförhållande mellan miljöanpassning och lönsamhet.

Gör du många ansträngningar för att minska miljöpåverkan brukar även kostnaderna minska på samma gång. Två bra exempel är att såväl driftskostnad som miljöpåverkan sjunker vid utveckling av nya, strömsnåla motorer och växlar med hög verkningsgrad.

Hänsyn till produktens livslängd

Vad gäller själva produktionen försöker vi alltid optimera material- och energianvändning. Vi sorterar och tar hand om förbrukningsvaror på ett miljömässigt korrekt sätt och vi är naturligtvis anslutna till REPA-registret. Det betyder bland annat att vi tar vårt ansvar som producenter genom att återvinna förpackningar på ett bra sätt. Eftersom frakter och tjänsteresor påverkar miljön tänker vi miljömässigt även där. Enligt vårt verksamhetsledningssystem ska vi ta hänsyn till produktens totala livslängd när vi till exempel väljer leverantörer.

Kunskap och rak dialog

Även när det gäller kvalitet försöker vi att tänka långsiktigt. Det gäller inte minst i affärsrelationer där vi upplever att ett långsiktigt synsätt ger oss en större förståelse för våra kunders behov både tekniskt, kommersiellt och miljömässigt. Vidare pågår en ständig kunskapsöverföring mellan kunder, samarbetspartners och kollegor.

Du kanske undrar hur vi kommunicerar internt? Faktum är att dialogen oss medarbetare emellan är rak och ärlig vilket är en viktig förutsättning för att alla ska trivas hos oss. Våra medarbetare arbetar systematiskt med att hela tiden förbättra de interna processerna.

Det var lite kort om hur vi arbetar med kvalitet och miljö här på Aratron. Vill du veta mer finner du våra certifikat här:

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015

Vi arbetar också en hel del med CSR och det lovar vi att berätta mer om inom kort.