Senaste nytt
02 Februari 2016 | Bromsar

Förberedd för det nya hissdirektivet 2014/33/EU

Säkerhetsbromsar från tyska Mayr® uppfyller redan alla förutsättningar. De nya hiss standarderna EN 81-20 och EN 81-50 är avsedda att göra de europeiska hissar ännu säkrare. Mayr® är den första bromstillverkaren som redan genomfört de nya standarderna. Företaget har redan fått certifikat TÜV Süd för alla berörda hissbromsar enligt direktiv 2014/33 / EU, som kommer att bli bindande för alla tillverkare den 20 april 2016.

För att alltid säkerställa en så hög nivå på driftsäkerhet som möjligt i hissar, är Mayr® säkerhetsbromsar föremål för noggranna kvalitetskontroller. Före leverans, testas alla bromsar och kalibreras samt funktionsrelevanta värden dokumenteras. En elektronisk databas i vilken mätvärden tillsammans med tillhörande serienummer lagras garanterar 100 procent spårbarhet i processen. Dessutom är Mayr® hiss bromsar utrustade med ett patenterat bullerdämpningssystem. Ljudet är praktiskt taget obefintlig och ligger under 50 dB (A).

 

Kontakta vår produktspecialist på säkerhetsbromsar, Urban Grimlund, 08-4041633 eller urban.grimlund@aratron.se för mer information