Fokus på hållbarhet Fokus på hållbarhet

Vi ska vara lika hållbara som våra produkter

Hållbarhet är ett av våra största fokusområden. Även om vi redan kommit en bra bit på väg, så siktar vi mycket längre. Med tidsbundna och mätbara hållbarhetsmål arbetar vi utifrån miljö, samhälle och ekonomi. Till 2030 ska vi öka både jämställdhet och mångfald, inneha en strukturerad leverantörsuppföljning samt minska vår koldioxidintensitet med 50% (med 2020 som basår). Som ett bolag i Addtech-koncernen rapporterar vi årligen hållbarhetsdata som alltid granskas av tredje part.

Andra globala initiativ som vi på Aratron är en del av, är till exempel CDP (Carbon Disclosure Project) samt UN Global Compact, där vi och våra samarbetspartners kan följa vår hållbarhetsutveckling. För vårt hållbarhetsarbete har vi även belönats 2023 med Ecovadis guldmedalj. Ecovadis, som är världens mest betrodda, oberoende analysföretag, betygsätter företag i deras arbete inom hållbarhet. Vårt resultat visar att vi når högre än 98% av Ecovadis rankade företag. Läs mer i vår Ecovadis rapport här.

Ecovadis är världens mest betrodda, oberoende analysföretag inom hållbarhetsarbete. De utvärderar 90000+ företag inom 200+ branscher, i 160+ länder.

Aratron hållbarhet cdp

CDP är ett globalt informationssystem som stöder 13000+ företag, städer, stater och regioner att rapportera, mäta och hantera sina risker och möjligheter i samband med klimatförändringar

Vi för branschen framåt Vi för branschen framåt

Vi ska föra branschen framåt. Allt annat är ohållbart

För oss är målsättningen självklar – vi ska vara lika framstående inom hållbarhetsarbete som vi är inom linjärsystem och transmissioner. Vi ska dela kompetens och bistå med expertis, oavsett om det gäller nya hållbara lösningar, optimering av material och energiförbrukning eller samarbeten med kund och leverantör, för att vår leverantörskedja ska främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion.
Allt annat är ohållbart.

Läs vår Code of conduct här!

Transportmöjligheter, hållbarhet

Ett hav av transportmöjligheter

Utifrån vår klimatanalys är Aratrons största påverkan på klimatet våra transporter. Därför arbetar vi kontinuerligt med effektiv logistikplanering och transportmetoder med lägre CO2-utsläpp. Ett nära samarbete med kunder och leverantörer är avgörande, så att vi tillsammans kan minska miljöpåverkan i vår värdekedja. Till exempel genom att välja tåg och båt istället för flyg när det är möjligt.

Utöver transporter är det viktigt att vi fortsätter att använda förnyelsebar el, satsar på energieffektivisering och mäter alla våra affärsresor.

Tillsammans kan vi utmana oss själva att minska klimatavtrycket!

Räkna ut ert klimatavtryck

En utmaning för många, som har velat se över sina utsläpp, har varit att räkna ut hur stor skillnaden faktiskt blir av att t ex välja tåg istället lastbil eller flyg.

Men tack vare nya smarta applikationer är det nu enklare än någonsin att räkna på vilket klimatavtryck era transportval medför i praktiken. Vi rekommenderar bland annat DHLs Carbon Calculator som ni hittar här.

Förflyttningen från fossila bränslen

Ibland ser man inga rimliga alternativ till att transportera med flyg. Tillsammans med det globala transportföretaget Geodis vill vi därför möjliggöra flygtransporter som använder SAF – Sustainable Aviation Fuel. SAF är ett alternativ till traditionellt bränsle, där CO2-utsläppen är 80% mindre
utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om Geodis lösning.

Klimatkompensera flyget Klimatkompensera flyget
En stark leverantörskedja

En leverantörskedja är aldrig starkare än dess svagaste länk

Tillsammans med övriga Addtech-koncernen ska vi år 2030 ha utvärderat 80% av vår inköpsvolym. En stor satsning som vi gör i vårt arbete för en hållbar leverantörskedja. Vi kommer att arbeta nära våra leverantörer med utgångspunkt i Addtechs gemensamma uppförandekod för alla leverantörer. Ett viktigt dokument som tagits fram för att främja god affärsetik och säkerställa att mänskliga rättigheter alltid respekteras.

FN:s mål är våra mål

“De globala målen för hållbar utveckling” antogs av FN:s generalförsamling 2015 som en del
av Agenda 30 för en hållbar utveckling. För oss på Aratron är det självklart att göra allt vi kan
för att bidra till en framtid där framtidstro och hållbar utveckling är på frammarsch,
medan fattigdom och klimatförändringar slås tillbaka.

Det gör vi genom att sätta extra fokus på följande mål:

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling, både i privat och professionell roll. På Aratron vill vi uppmuntra och möjliggöra för våra medarbetare att ta del av våra satsningar för ett gott välmående, bl a genom hälsokontroller via företagshälsovård, friskvårdsbidrag och utbildningar i ergonomi. Vi arbetar prioriterat för ett sunt och gott arbetsklimat som bygger på våra värderingar tillit, respekt, engagemang och positiv attityd.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En hållbar leverantörskedja är viktigt för att såväl leverera värde till våra kunder som att bidra till en hållbar utveckling. Genom uppföljning av våra leverantör, med utgångspunkt ur vår Code of Conduct för leverantörer, arbetar vi ständigt för att kraven i vår kod uppfylls inom områden som till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, likabehandling, anti-korruption och miljö.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Aratron ska verka för ett långsiktigt och hållbart synsätt i alla våra affärsrelationer och vi ska utmana kunder och kollegor med hållbara lösningar och innovativa produkter. Med kontinuerlig kunskapsöverföring av expertis mellan oss och våra kunder, samarbetspartners och branschkollegor, vill vi bidra till utveckling inom vår bransch.

Bekämpa klimatförändringarna

Aratron ska aktivt arbeta för att minimera vårt, våra leverantörers och våra kunders klimatavtryck och utsläpp av växthusgaser. Miljöpåverkan ska särskilt beaktas vid frakter, tjänsteresor, produktval och energiförbrukningen i vår tillverkning. Genom att granska, utvärdera och överväga rätt fraktsätt vid varje transport och genom att planera logistiken tillsammans med såväl kund som leverantör, kan vi tillsammans aktivt minska de klimatavtryck som våra varutransporter genererar.

Visselblåsarfunktion Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Aratron strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som berörs av vår verksamhet.

Genom Addtech erbjuder Aratron därför en visselblåsartjänst som kan användas av envar för att uppmärksamma om något inte hanteras i linje med våra värderingar och vår uppförandekod. Följ länken nedan för att komma till Addtechs länk till en extern partner som garanterar anonymitet.

Visselblåsarfunktion – svensk (addtech) 

Kvalitet, miljö och CSR Kvalitet, miljö och CSR

Kvalitet och miljö:

Vi är sedan länge certifierade i vårt kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och 14001. Genom länken nedan kan du läsa mer om vårt arbete.

Läs mer om Kvalitet och Miljö