aratron miljö kvalitet

Kvalitet, miljö & CSR

Vi tänker alltid kvalitet

I november 2017 omcertifierade vi oss enligt den nya standarden ISO 9001:2015.  Vi har idag 5st internrevisorer som företräder de flesta funktioner. Alla anställda har genomgått utbildning om kvalitet, där vi har gått igenom kvalitet ur alla aspekter. Allt för att leva upp till vår Kvalitets- och miljöpolicy. Viljan till förbättringar är stark inom företaget och vi jobbar tillsammans med kunskapsöverföring som en naturlig del av vardagen.

Vi tar alltid hänsyn till kvaliteten, för dig och för vår gemensamma miljö. Miljöeffekterna vid val av produkter och leverantörer beaktas under produktens hela livslängd.

Medarbetare på alla avdelningar har engagerat sig och kommer ständigt med förslag till förbättringar. En av de större förändringarna detta lett till är att vi har utvecklat samarbetet mellan säljare och säljsupport. Det innebär att du som kund har en kontaktperson som alltid är på plats och som är väl insatt i frågor kring order och inköp. Genom att medarbetarna på säljsupport håller löpande kontakt med sina kunder och även regelbundet följer med på kundbesök, har vi skapat en närmare relation till våra kunder.

Ladda hem vårt certifikat: Certifikat ISO 9001 sv

Miljö

Vill du bidra till en bättre miljö? Är det inte dyrt att ta hänsyn till miljön? Nej, det existerar egentligen inte något motsatsförhållande mellan miljöarbete och ekonomisk lönsamhet. Det är till och med så att många ansträngningar att minska miljöpåverkan i sig innebär minskade kostnader. Exempelvis leder utvecklingen av nya strömsnåla motorer och växlar med extra hög verkningsgrad till både lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning.

Enligt vårt verksamhetsledningssystem skall miljöeffekterna under produktens hela livslängd beaktas vid val av produkter och leverantörer.  Vi strävar efter att material- och energiförbrukning optimeras i produktionen. Miljöklassade förbrukningsvaror sorteras och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt. Vi är anslutna till REPA-registret, vilket innebär att vi tar vårt producentansvar avseende återvinning av förpackningar.

Ladda hem vårt certifikat: Certifikat ISO 14001 sv


Kvalitets- och miljöpolicy

Aratrons ledord är kunskap, service och integritet.

Vårt viktigaste säljargument är vår tekniska kompetens.
Vi säkerställer våra kunders behov genom ständig kunskapsöverföring mellan kunder, samarbetspartners och kollegor. Långsiktigt och hållbart synsätt i affärsrelationer ger oss förståelse för våra intressenters behov ur ett tekniskt, kommersiellt och miljömässigt perspektiv.
Vi utvecklar ständigt vårt produktutbud och vår kunskap för både OEM och automationskunder vilket gör att vi kan utmana kunder och kollegor med innovativa och hållbara lösningar.

Kommunikationen internt och externt är rak och ärlig. Vi samarbetar och drar nytta av varandras styrkor.
Våra medarbetare arbetar systematiskt med att ständigt förbättra processerna, kvalitativt och ur miljöhänseende. Miljön beaktas bland annat med avseende på frakter, tjänsteresor, produktval och energiförbrukningen i vår tillverkning.

Genom att följa våra värderingar engagemang, positiv attityd, respekt och tillit säkerställer vi att Aratron är en arbetsplats som alla kan trivas på.

Vi bevakar lagar och andra krav.

 

Corporate Social Responsibility

Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar oss och övriga dotterbolag inom koncernen. Det övergripande målet är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. CSR-arbetet innebär därför att vi tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. CSR-arbetet innebär att vi blir starkare inom detta område och därmed ett bättre val än konkurrenterna.

Addtech Code of Conduct
CoC in english
CoC på svenska
CoC auf deutsch

Besök http://www.addtech.se/en/om-addtech/hallbarhet/ för att läsa mer om koncernens CSR-arbete.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kvalitet, miljö och CSR?

Jag har en fråga

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast närmaste arbetsdag. Du behöver absolut inte fylla i alla fält, men tänk på att ju mer specifik du är om ditt ärende, desto enklare för oss är det att utse rätt kontaktperson till dig.
  • Section Break