aratron miljö kvalitet

Kvalitet, miljö & CSR

Vi tänker alltid kvalitet

2002 omcertifierade vi oss enligt den då nya standarden ISO 9001:2000. Nu har vi uppgraderat till ISO 9001:2008. Vi har idag tio internrevisorer som företräder de flesta funktioner. Alla anställda har genomgått utbildning om kvalitet, där vi har gått igenom kvalitet ur alla aspekter. Allt för att leva upp till vårt kvalitetsmotto att alltid göra rätt från början. Och viljan till förbättringar är stark inom företaget.

Vi tar alltid hänsyn till kvaliteten, för dig och för vår gemensamma miljö. Miljöeffekterna vid val av produkter och leverantörer beaktas under produktens hela livslängd.

Medarbetare på alla avdelningar har engagerat sig och kommer ständigt med förslag till förbättringar. En av de större förändringarna detta lett till är att vi har utvecklat samarbetet mellan säljare och säljsupport. Det innebär att du som kund har en kontaktperson som alltid är på plats och som är väl insatt i frågor kring order och inköp. Genom att medarbetarna på säljsupport håller löpande kontakt med sina kunder och även regelbundet följer med på kundbesök, har vi skapat en närmare relation till våra kunder.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Certifikat 9001 sv

Miljö

Vill du bidra till en bättre miljö? Är det inte dyrt att ta hänsyn till miljön? Nej, det existerar egentligen inte något motsatsförhållande mellan miljöarbete och ekonomisk lönsamhet. Det är till och med så att många ansträngningar att minska miljöpåverkan i sig innebär minskade kostnader. Exempelvis leder utvecklingen av nya strömsnåla motorer och växlar med extra hög verkningsgrad till både lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning.

Enligt vår miljöpolicy skall miljöeffekterna under produktens hela livslängd beaktas vid val av produkter och leverantörer. Varor som bedöms som skadliga för miljön utesluter vi. Vi strävar efter att material- och energiförbrukning optimeras i produktionen. Miljöklassade förbrukningsvaror sorteras och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt. Vi är anslutna till REPA-registret, vilket innebär att vi tar vårt producentansvar avseende återvinning av förpackningar.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifikat 14001 sv

Corporate Social Responsibility

Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) som omfattar oss och övriga dotterbolag inom koncernen. Det övergripande målet är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. CSR-arbetet innebär därför att vi tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. CSR-arbetet innebär att vi blir starkare inom detta område och därmed ett bättre val än konkurrenterna.

Besök http://www.addtech.se/en/om-addtech/hallbarhet/ för att läsa mer om koncernens CSR-arbete.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kvalitet, miljö och CSR?

Jag har en fråga

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast närmaste arbetsdag. Du behöver absolut inte fylla i alla fält, men tänk på att ju mer specifik du är om ditt ärende, desto enklare för oss är det att utse rätt kontaktperson till dig.
  • Section Break