aratron miljö kvalitet

Kvalitet & miljö

Vi tänker alltid kvalitet

Alla anställda har genomgått utbildning om kvalitet, där vi har gått igenom kvalitet ur alla aspekter för att kunna leva upp till vår Kvalitets- och miljöpolicy. Viljan till förbättringar är stark inom företaget och vi jobbar tillsammans med kunskapsöverföring som en naturlig del av vardagen.

Vi tar alltid hänsyn till kvaliteten, för dig och för vår gemensamma miljö.

Medarbetare på alla avdelningar har engagerat sig och kommer ständigt med förslag till förbättringar. En av de större förändringarna detta lett till är att vi har utvecklat samarbetet mellan säljare och säljsupport. Det innebär att du som kund har en kontaktperson som alltid är på plats och som är väl insatt i frågor kring order och inköp. Genom att medarbetarna på säljsupport håller löpande kontakt med sina kunder och även regelbundet följer med på kundbesök, har vi skapat en närmare relation till våra kunder.

Ladda hem vårt certifikat:   Certifikat Aratron ISO 9001 14001 sv
Certificate Aratron ISO in English:   Certificate Aratron ISO 9001 14001 en

 

Miljö

Idag existerar inte något motsatsförhållande mellan miljöarbete och ekonomisk lönsamhet. Det är till och med så att många ansträngningar att minska miljöpåverkan i sig innebär minskade kostnader. Exempelvis leder utvecklingen av nya strömsnåla motorer och växlar med extra hög verkningsgrad till både lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning.

Enligt vårt verksamhetsledningssystem skall miljöeffekterna under produktens hela livslängd beaktas vid val av produkter och leverantörer.  Vi strävar efter att optimera material- och energiförbrukning i produktionen. Miljöklassade förbrukningsvaror sorteras och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt. Vi är anslutna till REPA-registret, vilket innebär att vi tar vårt producentansvar avseende återvinning av förpackningar.

Ladda hem vårt certifikat:   Certifikat Aratron ISO 9001 14001 sv
Certificate Aratron ISO in English:   Certificate Aratron ISO 9001 14001 en


Kvalitets- och miljöpolicy

~  Aratrons ledord är kunskap, service och integritet.

~  Vårt viktigaste säljargument är vår tekniska kompetens.

~ Vi säkerställer våra kunders behov genom ständig kunskapsöverföring mellan kunder, samarbetspartners och kollegor. Långsiktigt och hållbart synsätt i affärsrelationer ger oss förståelse för våra intressenters behov ur ett tekniskt, kommersiellt och miljömässigt perspektiv.

~ Vi utvecklar ständigt vårt produktutbud och vår kunskap för både OEM och automationskunder vilket gör att vi kan utmana kunder och kollegor med innovativa och hållbara lösningar.

~ Kommunikationen internt och externt är rak och ärlig. Vi samarbetar och drar nytta av varandras styrkor.

~ Våra medarbetare arbetar systematiskt med att ständigt förbättra processerna, kvalitativt och ur miljöhänseende.

~ Vi skyddar miljön och förebygger föroreningar. Miljön beaktas bland annat med avseende på frakter, tjänsteresor, produktval och energiförbrukningen i vår tillverkning.

~ Genom att följa våra värderingar engagemang, positiv attityd, respekt och tillit säkerställer vi att Aratron är en arbetsplats som alla kan trivas på.

~ Vi bevakar och uppfyller lagar och andra krav.

För frågor kring vårt kvalitets- och miljöarbete, kontakta Kristina Wendt, kvalitets- och miljöansvarig Aratron.

 

Hållbarhet är ett av våra största fokusområden!

För oss är målsättningen självklar – vi ska vara lika framstående inom hållbarhetsarbete som vi är inom linjärsystem och transmissioner. Även om vi redan kommit en bra bit på väg, så siktar vi mycket längre. Allt annat är ohållbart.

Läs mer om Aratron och hållbarhet här.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kvalitet, miljö och CSR?

Jag har en fråga

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast närmaste arbetsdag. Du behöver absolut inte fylla i alla fält, men tänk på att ju mer specifik du är om ditt ärende, desto enklare för oss är det att utse rätt kontaktperson till dig.

  • Section Break