Bromsar för hög driftsäkerhet i alla applikationer

Manuella, pneumatiska och hydrauliska bromsar

Bromsar kan användas för att anpassa inbromsningen i en drift och kan också fungera som en ren säkerhetsbroms där driften ska stannas av helt, som exempelvis vid ett nödstopp.

Aratron marknadsför ett brett utbud av säkerhetsbromsar och linjära lås- och bromsenheter. Vi har både manuella, pneumatiska och hydrauliska bromsar.  Våra lås- och bromsenheter finns anpassade för både skenstyrning och runda axlar. Till våra bromsar finns också tillbehör som givare och styrboxar.

  • Bromskontrollenheter

    Med den intelligenta bromskontrollmodulen ROBA® Brake Checker aktiveras och övervakas en säkerhetsbroms utan att använda sensorer och öppnar nya möjligheter till bromsövervakning, särskilt för applikationer inom robotik och automation.

  • Bromsar

    Våra fjäderbelastade säkerhetsbromsar erbjuder hög driftsäkerhet. Bromsarna väljs med lämpligt bromsbelägg för respektive applikation vilket ger pålitlig bromsning för till exempel positionering, för att hålla tunga laster, plötsliga maskinstopp, nödstopp eller strömavbrott.