För snabba rörelser med hög precison

Stort utbud

HIWIN har ett stort utbud av linjärmotorer. Det finns möjligheter att välja mellan linjärmotorer som lösa inbyggnadskomponenter eller att använda standardiserade linjärmotorenheter som tillsammans med HIWIN servoförstärkare typ D1N ger kompletta nyckelfärdiga lösningar som underlättar installation och driftsättning. Utöver detta erbjuder HIWIN även kundanpassade systemlösningar med linjärmotorkombinationer i flera axlar X-Y-Z rörelser mm.

Hög noggrannhet

Direktdrivna linjärmotorer eliminerar helt behovet av mekaniska transmissioner och kopplingar. Linjärmotorer är mycket snabba och dynamiska med hög acceleration. I kombination med linjärmätskalor kan man få en hög noggrannhet baserad på mätskalornas upplösning. HIWIN erbjuder mätskalor för montering på skenstyrningar.